Dramaturgul Horia Lovinescu s-a născut în Fălticeni la 20 august1917,fiind fiul avocatului Octav Lovinescu (fratele criticului Eugen Lovinescu).Debuteaza in teatru cu piesa Lumina de la Ulmi (1954).Autorul abordează în lucrarea sa problemele şi locul intelectualitaţii in societate.
            Piesa Citadela sfărămată (1955) a avut un mare succes,fiind ecranizată şi tradusă în mai multe limbi sub titlul Familia Dragomirescu.
             Rănd pe rănd apar:Oaspetele din faptul serii (1955),Hanul de la răscruce (1957),O întămplare (1958),Surorile Boga (1959),...Şi pe strada noastră (1959),Revederea (1962),Febre (1963),Moartea unui artist.
 În 1963,in Editura pentru Literatură,apare volumul Teatru (416p.) care cuprinde cea mai mare parte din piesele enumerate mai sus.
            La „Cartea Romănească”au apărut în volum în anul 1971,alte patru piese: O casă onorabilă,Alpatrulea anotimp,Jocul vieţii şi al morţii in deşertul de cenuşă,Şi eu am fost în Arcadia.
            Teatrul lui Horia lovinescu e un teatru de idei,cu conflicte acute .Întămplările înfaţişate se desfaşoară cu intensitate şi dramatism.Dramaturgul e un constructor de teatru modern,deşi utilizează speciile ăi modalitaţile consacrate genului.